18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej na Podlasiu

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej gościć będzie w sercu Podlasia – Białymstoku. Województwo podlaskie jest niekwestionowanym centrum polskiej branży mleczarskiej, co stwarza niepowtarzalny anturaż do rozmów o mleczarstwie. Z nieukrywaną satysfakcją przyjęliśmy także decyzję przedstawicieli Zarządu Województwa Podlaskiego o zaangażowaniu w organizację Forum jako Partner strategiczny. Czujemy się wyróżnieni faktem, że  przy okazji cieszącego się ogromnym zainteresowaniem sektorowego wydarzenia, będziemy mieli szansę na zaprezentowanie niezwykłego klimatu i atutów naszego regionu uczestnikom nie tylko z kraju, ale też z różnych zakątków świata. Mamy nadzieję, że województwo podlaskie wywrze na nich niezapomniane wrażenie, co przyczyni się do jego promocji wśród  gości Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, a także zachęci do odwiedzania go. Wierzymy, że umocni to postrzeganie województwa podlaskiego jako atrakcyjnego zarówno gospodarczo, jak i miejsca niezastąpionego do odpoczynku.

            Sektor mleczarski jest branżą, która jak wiele innych została w ostatnim okresie wystawiona na próbę nie tylko przez ogarniającą cały świat pandemię, ale także przez nowe regulacje prawne. Należy tu wymienić przyjęty przez Unię Europejską Europejski Zielony Ład czy ciągle nie do końca określone warunki Brexitu. Kwestią nurtującą branżę jest także wpływ nieuczciwych praktyk handlowych na ideę spółdzielczości. Okazję do dyskusji o tych zagadnieniach stwarza branżowe wydarzenie z  niemałymi tradycjami – Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. W tym roku spotkanie odbędzie się w dniach 8-10 września. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji, uczestnictwa i partnerstwa podczas 18 edycji konferencji. Jest to znakomita okazja do spotkania z najważniejszymi osobami związanymi z funkcjonowaniem całego sektora mleczarskiego w Polsce, Europie i na świecie. Gorąco zapraszamy do kontaktu: biuro@forum-mleczarskie.org

This year’s edition of the International Dairy Cooperatives Forum will be hosted in the heart of Podlasie – Białystok. Podlaskie Voivodeship is the undisputed center of the Polish dairy industry which makes a unique opportunity to talk about dairy. We accepted with satisfaction the decision of the members of the Podlaskie Voivodeship Management Board to be involved in the organization of the Forum as a Strategic Partner. We are distinguished by the fact that Forum is a highly popular sector event and by the fact that we will have the opportunity to present the unique atmosphere and advantages of our region to participants not only from Poland but from all over the world also. We hope that the Podlaskie Voivodeship will make an unforgettable impression on them which will impact to promotion of Podlasie among the guests of the International Dairy Cooperatives Forum as well as encourage them to visit region again. We believe that this event will strengthen the perception of Podlaskie Voivodeship as both economically attractive and a place for rest.

The dairy sector is an industry like many others which has recently been put to the test not only by the worldwide pandemic but by new legal regulations also. For example European Green Deal accepted by the European Union or not fully defined conditions of Brexit. Another issue that bothers the dairy industry is the impact of unfair trade practices on the idea of cooperatives. An opportunity to discuss these issues is provided by an industry event with a considerable traditions – the International Dairy Cooperatives Forum. The meeting will be held on 8-9  September 2021.
We encourage you to take part in this unique event.

We invite you to register, participate and partnership during the 18th edition of IDCF. It is a great opportunity to meet the most important people related to the entire dairy sector in Poland, Europe and the world.
Please contact us via e-mail: biuro@forum-mleczarskie.org