P.W. ,,HUBER’’ Skarbek Zygmunt to firma rodzinna, która dzięki pasji i zaangażowaniu właściciela rozwija się od 1992 roku. Lata doświadczeń w branży skórzanej oraz logistyce prowadzonej na całym świecie pozwoliły na zbudowanie nowego kierunku rozwoju. Firma wybudowała nowoczesną mroźnię z blokiem komór do szokowego zamrażania oraz przechowywania produktów rolnych.

Nasza oferta została zbudowana w oparciu o najwyższe standardy jakościowe i składa się z szerokiego wachlarza usług:

  • Magazynowanie w temperaturze od -180C do -250C
  • Szokowe mrożenie produktów w temperaturze do -400C
  • Przeładunki – cross-docking
  • Załadunki i rozładunki kontenerów morskich
  • Bogaty zakres elastycznych usług dodatkowych (VAS)

Wdrożyliśmy innowacyjny proces podnoszenia temperatur zamrożonych produktów, który zapewnia właściwą jakość mikrobiologiczną i technologiczną zamrożonych surowców przez optymalne odtworzenie cech pierwotnych produktu oraz doprowadzenie do temperatury umożliwiającej poddanie go niezbędnej obróbce przetwórczej.

Obsługa produktów spożywczych wymagających temperatury kontrolowanej, to wyzwanie, którego realizację można powierzyć tylko profesjonalistom.

Nasze usługi realizujemy w magazynie wyposażonym w nowoczesne amoniakalne systemy zapewniające najwyższej jakości warunki mroźnicze. Nad skutecznością procesów czuwa system monitoringu wizyjnego a wszystkie procesy logistyczne są wspierane przez system zarządzania magazynem WMS.

Zakład pracuje zgodnie z systemem HACCP i systemami IFS Logistics oraz BRC Storage and Distribution.

Gwarantujemy wygodę, komfort i bezpieczeństwo powierzonego nam towaru oraz możliwości rozwoju i wspólną przyszłość.

“Huber” Zygmunt Skarbek is a family company that has been developing since 1992 thanks to the passion and involvement of the owner. Years of experience in the leather industry and worldwide logistics have allowed us to create a new way of development. The company built a modern freezer with a block of 5 blast freezing chambers with a capacity of over 250 tons per day.

We implement an innovative process of raising the temperature of frozen products also, which will ensure the proper microbiological and technological quality of frozen raw materials by optimally recreating the original characteristics of the product and bringing it to the temperature that allows to undergo necessary processing.

We know how important quality is in the logistics of frozen products. It is a reason why we focus on it from the beginning.

Our modern freezing systems are monitored 24 hours/day. The effectiveness of the processes is supervised by the video monitoring system consisting of 120 cameras and all logistic processes are monitored by the Qguar management system.

We guarantee the convenience, comfort and safety of the goods which is entrusted to us, as well as development opportunities and a common future.