Zespół ds. produktów mlecznych w StoneX Financial Europe S.A., Oddział w Irlandii, pomaga gospodarstwom mlecznym, firmom spożywczym, grupom restauracyjnym i innym firmom ukierunkowanym na produkty mleczne zarządzać budżetem, chronić marże i rozwijać się. Zapewnia globalne informacje rynkowe, zaawansowane usługi doradcze oraz wiedzę ekspercką. W swojej ofercie mają również całodobowe rozliczanie i realizację kontraktów w pełnym zakresie na wszystkich głównych giełdach towarowych na świecie. StoneX Financial Europe S.A., oddział irlandzki, jest spółką zależną StoneX Group Inc. StoneX Group Inc. łączy klientów z globalnymi rynkami poprzez zapewnienie egzekucji, rozliczeń po-transakcyjnych, usług rozliczeniowych i powierniczych. Klienci korzystają z wymienionych usług finansowych na poziomie instytucjonalnym, aby wykorzystywać możliwości handlowe, dokonywać inwestycji, zarządzać ryzykiem rynkowym i poprawiać wyniki biznesowe.

Spółka jest notowana na giełdzie (NASDAQ: SNEX) i ma siedzibę w Nowym Jorku, zatrudnia 2.900 pracowników, którzy obsługują ponad 32.000 klientów komercyjnych i instytucjonalnych oraz 330.000 aktywnych kont detalicznych w około 70 biurach na sześciu kontynentach.

The Dairy Team within StoneX Financial Europe S.A., Irish Branch, helps dairy farms, food companies, restaurant groups and other dairy-focused businesses manage budgets, protect margins and grow. We provide unparalleled, global boots-on-the-ground market intelligence, high-touch advisory services and expertise, and full-service 24-hour futures and options clearing and execution across all major commodity exchanges worldwide. StoneX Financial Europe S.A., Irish Branch, is a subsidiary StoneX Group Inc. StoneX Group Inc. connects clients with global markets across all asset classes – providing execution, post-trade settlement, clearing and custody services through one trusted partner. Clients use its institutional-grade financial services network to pursue trading opportunities, make investments, manage their market risk, and improve their business performance.

A publicly traded company (NASDAQ: SNEX) headquartered in New York City, StoneX Group Inc. and its 2,900 employees serve more than 32,000 commercial and institutional clients, and 330,000 active retail accounts, from ~70 offices spread across six continents.